top of page

קורס קליגרפיה בהנחיית לאו ריי


הקורס הינו מבוא לקליגרפיה, כאומנות של צורות כתובות. תיאוריה של קומפוזיציה, הנלמדת עם מכחול ביד. ספונטניות ותכנון. כתב כטקסטורה רגשית. כתבים היסטוריים. צורה וחלל. חשיבות של חלל רק.
יצירתיות.

 

נושאי הלימוד
ההבעה הרגשית של צורה.
קליגרפיה כאומנות אישית.
כלים אישיים.
דיו כחומר לתגובה מיידית.
קצב כהבעת חיים.
קצב כאלמנט בונה.
כתבים קלאסיים .
עבודות עצמאיות עם בחירה חופשית של חומרים, נושאים והבעה.

 

קורס קליגרפיה למתקדמים בהנחיית לאו ריי

 

הקורס מיועד לתלמידים בוגרי קורס קליגרפיה למתחילים. 
משימות יצירתיות, מבוססות על מחקר אישי, עבודות על פורמטים גדולים, בחירה אישית של חומרים וגישות. אלמנטים של רישום, חיבור בין רישום וכתב. הכרות עם פוטושופ 
יצירתיות.

 

נושאי הלימוד

קשר בין צורה למסר
סיפור אישי
אקספרימנטים במדיה: אקריליק, דיו, נייר, בד...
אלמנטים של רישום במכחול
ברושור, פוסטר, עבודות בפורמט גדול

קורס רישום אקספרסיבי בהנחיית לאו ריי

 

הקורס הינו מבוא לרישום אקספרסיבי, תנועתי, אינטואיטיבי וגם אנליטי. 
הכרות עם אמצעים הפלסטיים להבעה הרגשית. 
רישום מודל ואינטרפרטציות רגשיות ופורמליות של המודל. שימוש בחומרים שונים, כולל קולאז' וצבע. אלמנטים של תיאוריה של קומפוזיציה. ספונטניות ותכנון. רישום לפי נושא. יצירתיות.

 

נושאי הלימוד
ההבעה הרגשית של צורה.
כלים אישיים.
רישום מודל ואינטרפרטציות שונות שלו.
קצב כהבעת חיים.
טונליות וקונטרסטיות של הרישום.
צבע וההבעה הרגשית.
קולאז' כאמצעי ההבעה.
אמצעים גרפיים, פרגמנטציה.

 

הרשמה

SIGN UP

Your details were sent successfully!

bottom of page