top of page

קורס רישום בהנחיית דורון בר-אדון


מעשה הרישום הוא הלב הפועם של תחום האמנות הפלסטית - מקשר בין התחושה התלת ממדית לתחושה הדו-ממדית, בין הגדרה סגורה לפתוחה, בין חוש המידה למרחב הממשי, כשהוא משלב יכולות פיזיות ומנטליות.

 

הקורס יעסוק ביסודות הרישום – החל משאלות של התבוננות במציאות (דומם וערום) ועד שאלות של מבנה, קומפוזיציה, תחושת מרחב, פרספקטיבה, פרופורציות, פיגורטיביות, קו וכתם, הפשטה, מקצב, קליגרפיה וכד'. בה במידה הוא יגע בשאלות של יצירה אישית, קולאג' ויצירה פתוחה. 
הקורס ילווה בהדגמות מתולדות האמנות וכן ביקורים בתערוכות רלוונטיות.

קורס פיסול גיאומטרי בהנחיית דורון בר-אדון


הקורס יעסוק בלימוד יסודות הקרמיקה, המושתתות על החשיבה הגיאומטרית.
המטרה היא לשלוט בתהליך הטכני, ביכולת הבניה של צורה בודדת ובקומפוזיציה מורכבת של מכלול הצורות.
בהמשך נעסוק ביצירה חופשית של רעיונות אישיים, הבאים מהעולם הממשי ומעולם הדמיון.
כמו כן נעסוק בשאלות של חיפוי היצירות בצבעים ובצד הטכני של השריפות.

הקורס ילווה בהדגמות של תרבות הקרמיקה כאחת מהטכניקות הקדומות והעשירות ביותר, ויביא אותנו להתמודד עם יצירה ברוח האמנות הקדומה והעכשווית כאחד. 
במהלך הקורס ייערכו גם ביקורים בתערוכות רלוונטיות וסדנאות אומנים העובדים בחומר.

קורס הדפס בהנחיית דורון בר-אדון


טכניקת ההדפס מלוחות עץ היא אחת מהטכניקות הקדומות של ההדפס (ביניהן - קרמיקה, נחושת, אבן ומשי) כשבימינו החיתוך בעץ הומר בעיקר לחיתוך בלינול. 
נלמד את היסודות הטכניים והצורניים של החיתוך, ונשתמש בידע הרישום והקומפוזיציה שצברנו.
ההדפסים ישולבו בקלואג', רעיוני ומעשי, הן ברישומים, הן בציורים והן בהדפסים דגיטאלים.

נתבונן בתקדימי יצירות אמני המסורות ואמנים בודדים, מתרבויות המזרח הרחוק, בעיקר סין ויפן, ועד תרבויות אירופה, בעיקר גרמניה וצרפת. בה במידה נתייחס לרוח ההדפסים העכשוויים.
הקורס יאפשר לבדוק את הקשר בין טכניקה עתיקה ומסורתית, המותנית בעבודת יד ישירה, לבין טכניקות מודרניות ועכשוויות הקשורות בהדפסי צילומים ומחשב באמצעות התבוננות ביצירות אמנים מאירופה, אמריקה וישראל.

SIGN UP

הרשמה

Your details were sent successfully!

bottom of page